sianie trawnika

Nowy trawnik wymaga starannego przygotowania

Gładka powierzchnia trawnika nie tylko sprawia dobre wrażenie, ale również jest łatwa w pielęgnacji. Wąskie paski lub małe powierzchnie trawnika wymagają wiele pracy, jeśli chcemy, aby wyglądały porządnie. Wysokie obrzeża, które każdego roku trzeba odcinać, są bardzo niepraktyczne. Dużo lepsze jest obramowanie z cegły klinkierowej lub betonowe czy kamienne płyty, ponad którymi można przetaczać kosiarkę. Trawnik również nie może przylegać do domu czy muru, ponieważ żadna kosiarka nie zdoła tara przyciąć trawy. Odpowiednim terminem siania trawnika jest sierpień i wrzesień lub kwiecień i maj. Wypielęgnowany trawnik utrzymamy przez długie lata tylko wtedy, gdy przed siewem doskonale przygotujemy glebę, użyjemy odpowiedniej jakości materiału siewnego i będziemy go stale pielęgnować. Przed zabraniem się do właściwej pracy zaleca się zbadanie gleby. Na gliniastym piasku trawnik rośnie całkiem dobrze. Ponieważ masa korzeniowa przenika tylko na 10 cm w głąb, w górnej warstwie musi znaleźć się duża ilość próchnicy zawierającej wszystkie składniki pokarmowe, w tym azotu przynajmniej 56 g/m2, a również mikroelementy. Najlepszy odczyn gleby zapewniający dobry wzrost trawy to pH 5,66,5 (lekkokwaśna). Powierzchnia pod trawnik powinna być oczyszczona i na głębokość sztycha przekopana. Należy starannie usunąć szkodniki glebowe, kamienie, różne zbędne przedmioty, korzenie chwastów trwałych itp. W czasie przekopywania możemy dodając piasek lub glinę dobrać odpowiedni stosunek (1 : 1). Można również dodać dostępne w sprzedaży preparaty polepszające właściwości gleby lub posłużyć się innymi, odpowiednimi składnikami. Na skopaną i lekko zbronowaną ziemię rozsypuje się na każdy metr kwadratowy np. 500 g Humobilu lub 5 1 ziemi kompostowej plus 100 g/m2 Bentonitu i 25 g nawozu trawnikowego, np. Sanguano lub odpowiedniego preparatu. W mieszać to na głębokość 10 cm. Następnie bryły ziemi jeszcze rozdrobnić, wygrabić szkodniki, kamienie, korzenie itd. Teraz należy powierzchnię lekko zwalcować lub dobrze udeptać, możliwie w dwóch różnych kierunkach. Wszystkie dołki wyrównać. Nie polecamy za mocnego walcowania. Na małe powierzchnie wystarczą duże, prostokątne deski 50 x 25 cm, przymocowane do stóp. Na koniec wszystkie nierówności gruntu wyrównujemy grabiami. Dla zabezpieczenia już wyrównanej powierzchni kładziemy na ziemi deskę o długości 3-4 m i po niej stąpamy. Teraz tak przygotowana powierzchnia gleby powinna pozostać w spokoju przez przynajmniej 14 dni, aby można było wypielić kiełkujące chwasty. W czasie suszy należy podlewać. Przy starszych drzewach owocowych należy zostawić nie zarośniętą powierzchnię w zasięgu korony drzewa, gdyż trawnik utrudnia uprawę. Korzenie drzew powinny otrzymać dodatkową dawkę nawozów fosforowych i potasu. W czasie kopania rozsypujemy na dno sztycha tomasynę w ilości 100 g na 1 m2 w zasięgu korzeni drzewa. Płytko korzeniąca się trawa nie dosięgnie do tych nawozów.
W dzień siewu trawnika trzeba dokładnie i obficie ziemię podlać dając 20 l/m2. Na siew wybiera się bezwietrzny, chmurny i suchy dzień. Słaby wietrzyk wystarczy, aby tak rozdzielić materiał siewny, że lżejsze ziarna polecą dalej. Konieczne jest również dokładne wymieszanie mieszanki traw przed siewem, ponieważ w trakcie transportu dochodzi do rozdzielenia nasion o różnym ciężarze, co się nie zdarzy, jeżeli mamy do czynienia z granulowanym materiałem.

Tagi: , ,
Czytaj więcej